Vítejte na stránkách 22. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů!

Evropský panel pro otázky dekubitů pečlivě monitoruje vývoj pandemie koronaviru/COVID-19 a jeho dopad na zdravotnictví a zdravotnické pracovníky v Evropě i ve světě.

Přípravy na výroční konferenci EPUAP 2020 stále probíhají. O dalším vývoji a případných změnách vás budeme informovat. Naší prioritou je zdraví a bezpečnost účastníků konference, přednášejících, vystavovatelů i organizátorů. Usilovně pracujeme na obsahu vědeckého programu tak, aby napomáhal k edukaci i výměně zkušeností tolik potřebné pro zdravotníky, kteří se zabývají prevencí a léčbou dekubitů.

Buďte, prosím, obezřetní a sledujte doporučení WHO a vlády. 


Téma konference:

OD INOVACÍ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ K VYSOCE KVALITNÍ PÉČI A LEPŠÍM VÝSLEDKŮM: VYDEJME SE NA SPOLEČNOU CESTU! 


Pozvánka včetně programu

ke stažení ZDE.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ABSTRAKTŮ PRODLOUŽEN DO 6. ČERVNA!

Dedlines_CZ.JPG

Dílčí témata:

  • Co je nového v mechanobiologii, základním a aplikovaném výzkumu?
  • Jaké jsou poslední inovace a moderní terapie v oblasti léčby a prevece proleženin?
  • Proleženiny v souvislosti s kvalitou péče a bezpečností pacientů
  • Atypické rány a jejich rozlišení, prevence a léčba
  • Cesta k mezinárodním doporučením: tvorba, shrnutí a uvedení v praxi důvěryhodných EBHC doporučení
  • Prevence proleženin v rámci kontinuální péče - téma domácí péče
  • Jak promítnout orientaci na pacienta do praxe a tvorby doporučení?
  • Jaké jsou účinné strategie pro pacienty, neformální pečovatele a laické vzdělávání v oblasti péče o proleženiny?
  • Jaká je role e-health v prevenci a léčbě proleženin?


Místo konání:

Clarion Congress Hotel Prague

Freyova 33

190 00 Praha

Česká republika

Místní organizační výbor

 

Předsedkyně konference: Andrea Pokorná, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

Petra Búřilová, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

Dana Dolanová, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

Silvie Doubravská, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

Michal Hájek, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra biomedicinských oborů, Ostrava

Jitka Klugarová, Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha

Miloslav Klugar, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, České národní centrum for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation

Lenka Krupová, Fakultní nemocnice Ostrava, Kožné oddělení, Ostrava

Michal Pospíšil, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

Lenka Rydvalová, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

Alice Strnadová, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Praha

Jan Stryja, Salvatella, s.r.o., Třinec

Simona Saibertová, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno

 

 

logo_set_EPUAP_2020.jpg